Pohřeb. proslovy
Nová zbrojnice
Jubileum sboru
Jubilantu
Za Masarykem
VČS SK
Na oslavě výročí

Teorie proslovu