Proslov spřáteleného hasičského sboru na oslavě výročí

      Drazí kolegové hasiči, milí hosté,
      dovolte mi říci jen několik slov jménem našeho SDH ........................... Především upřímně děkujeme za pozvání. Přišli jsme vám pogratulovat opravdu rádi a do budoucna vám přejeme vše nejlepší. Je nám ctí pochodovat v průvodu současně s vámi a těšíme se, že vaše výročí společně oslavíme.
      Za tři roky bude náš sbor slavit stejné výročí, a tak se těšíme, že od vás dnes něco "odkoukáme". Tím vás také zároveň zveme na naše oslavy, počítejte s tím, prosím, již nyní ve svých plánech.
      O našem vzájemném přátelství svědčí mimo jiné i výpomoc při organizování naší soutěže, při které řada z vás působí ve funkci rozhodčích, a četné společné zásahy a víme, že se na vaši pomoc můžeme spolehnout i v budoucnu. Je pochopitelné, že mezi našimi sbory existuje i určitá rivalita, ale to je správné, podněcuje to naše mužstva ke stále lepším výkonům. Každý sbor si přeje mít co nejlepší vybavení a ukazovat svůj perfektní výcvik. Proto nás těší vzájemné soutěžení, které povzbuzuje naše sebevědomí. Je to pak vidět i při skutečných zásazích.
      Hasičům je profesionální čest vrozená - to samo už je důvod k oslavám. Tato vlaječka, kterou vám předávám, má doplnit vaši sbírku důkazů o vzájemném přátelství a zároveň připomínat v příštích letech dnešní slavnostní den. Zůstaňte našimi dobrými kamarády, tak jako my zůstáváme vašimi.
stáhni ve formátu *.doc