Jubileum sboru:
Historické                     Ke stažení


Proslov při výročí založení sboru dobrovolných hasičů (vydání slavnostního sborníku)

      Vážení hosté, bratři a sestry,
      srdečně vás vítám na naší oslavě. Je to slavnostní den nejen pro náš sbor dobrovolných hasičů, ale pro všechny obyvatele naší obce neboť náš sbor letos oslavuje X let svého trvání!
      Mohl bych vám teď předčítat z kroniky našeho hasičského sboru, vyjmenovávat všechny velké akce, které jsme v posledních letech podnikli, vyslovit ocenění osobnostem, které se o náš sbor nějak zasloužily atd. atd. Ale to všechno, vážení přátelé, najdete v našem slavnostním sborníku, který jsme pro tuto příležitost vytiskli. Chtěl bych jenom vyzdvihnout skutečnost, že již několik let máme kromě starších členů i kolektiv mládeže, v níž jsou i děvčata, která se chlapcům ve znalostech i odvaze zcela vyrovnají.
      Rád bych poděkoval všem kamarádům ze soutěžního družstva i výboru za jejich práci, všem příznivcům, kteří nás finančně podporují, obecnímu zastupitelstvu za nemalou podporu, všem spřáteleným organizacím, které s námi spolupracují a bez nichž by naše práce byla neúplná a konečně i sborům ze sousedních obcí, s nimiž máme skvělou spolupráci, zvláště při rozsáhlejších požárech a jiných zásazích.
      Děkuji také ostatním spolkům a sdružením, jejichž členové s námi přišli oslavit naše výročí a jako mnohokrát předtím se starají o dobrou zábavu a náladu. A vítám i další oficiální představitele politických stran, církve, družstva a ostatní funkcionáře, prostě všechny, kteří se zde shromáždili s pocitem, že jsou s námi spojeni v dobrém i zlém, že k nám prostě patří.
      Zcela zvláštní dík patří i našim ženám, které mají pro naši, někdy náročnou, službu pochopení a zbytečně se na nás nemračí pro nějaký ten pozdní příchod domů nebo pokažený víkend.
      Za celý náš sbor jsem pověřen prohlásit, že my i nadále budeme co nejlépe vykonávat své povinnosti, a že budeme kdykoli připraveni nasadit i život při záchraně majetku a životů našich spoluobčanů.
      Prosím přítomné, aby povstáním vzpomněli na naše zesnulé kamarády a vzdali čest těm, kteří při plnění svých povinností obětovali vlastní život. (možné vyjmenovat). Nikdy na ně nezapomeneme. (minuta ticha) Děkuji vám.
      A nyní dovolte, abych vám i nám popřál hezké chvíle na oslavě našeho výročí. Ještě však předtím, než přisedneme k pohostinnému stolu, musím splnit mimořádně příjemnou povinnost, kterou je udělení vyznamenání některým našim členům.
stáhni ve formátu *.doc