Fotosoutěž fotografie sv. Floriana:

"O nejhezčí digitální fotografii sv. Floriana - patrona hasičů"

POŘÁDÁ REWUE.CZ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA
STAROSTY SH ČMS VÁCLAVA LIŠKY                         


                                   

Cílem soutěže je upoutat zájem hasičů k záchranářským tradicím a tvůrčí činnosti, upozornit na kulturně-historické poslání našich hasičských sborů a míst kde působily a působí.

Svoji roli pak se hrává možnost rozvíjení dovednosti našich členů v oblasti digitální fotografie jako součásti dokumentárních aktivit záchranáře, prohlubovat jejich smysl pro detail a kompozici. U mladých členů také rozvíjet tvořivost a smysluplnou náplň volnočasových aktivit.