Hasiči v elektrárnách

HASIČI V ELEKTRÁRNÁCH

           Na přelomu 19 a 20 století začala výroba používat stále ve větší míře elektrickou energii jako zdroj pohonu, vznikají elektrárny. Tyto technologicky složité objekty bylo nutno chránit. Nejprve vznikali dobrovolné hasičské sbory v tepelných elektrárnách, kde docházelo ke vznícení uhelného prachu. A tak vznikly hasičské sbory Elektrárna Mydlovary /1924/, Elektrárna Komořany (UNITED ENERGY a.s. právní nástupce, a.s. Komořany, Most 1 dříve 1.SZT a.s. Komořany u Mostu) /1944/, Elektrárna Karviná-Doly (smíšený) /jaro 1948/, Elektrárna Dukla Havířov-Suchá /1953/, Elektrárna Hodonín /1955/, obnovena Zj ČSPO Tepelné elektrárny Mydlovary /1968/, dříve ještě fungoval závodní požární sbor Středočeské elektrárny n.p. Trmice. Postupem času byli budovány závodní požární útvary s požárníky z povolání: Elektrárna Tisová /1958/, Elektrárna Tušimice /1963/, Elektrárna Ledvice /1966/, Elektrárna Prunéřov /1966/, Elektrárna Dětmarovice /1976/, Elektrárna Chvaletice /1977/, Elektrárna Hodonín /1978/, Jaderná elektrárna Dukovany k.p. /1983/, ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín /duben 1991/. V roce 1950 zanikl sbor Tonet elektrárna Krnov, na základě nařízení z roku 1965 zanikla Zj ČSPO Elektrárna 1. máje Třebovice a Zj ČSPO Elektrárna Mydlovary, 1991 ukončil činnost závodní požární útvar Elektrárna Ledvice, 1993 závodní požární sbor JME elektrárna Oslavany a v červenci 2003 hasičský záchranný sbor podniku Elektrárna Hodonín, dříve i Elektrárna Tušimice I. Nejvíce zásahů se tradičně týká technologické či technické pomoci v areálu elektrárny. Například odčerpávání vody, kontroly stavu zařízení, asistence při práci s otevřeným plamenem. V rámci IZS zasahují i u dopravních nehod. V rámci skupiny ČEZ a.s. jsou dnes hasičské záchranné sbory podniku v Elektrárně Mělník, Temelín, Tisová 1, Prunéřov, Tušimice II, Počerady (dříve ELEKTRÁRNA ÚNOROVÉHO VÍTĚZSTVÍ koncern n.p. Počerady). Dále Východočeská energetika a.s. provozuje HZSP Elektrárna Chvaletice. Jediné dosud fungující SDHP ELEKTRÁRNA OPATOVICE nad/Labem a.s.

Zpracoval:
David Dvořáček, DiS.
Dvoracekzachranar@seznam.cz
Publikace pouze se souhlasem autora