Služební přísaha HZS ČRSlibuji, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a majetek

před požáry a jinými mimořádnými událostmi, a to i

s nasazením vlastního života. Při plnění svých povinností se

budu řídit ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, důsledně plnit rozkazy a pokyny svých nadřízených a při

jednání budu mít na zřeteli obecný zájem.

Zdroj: MV ČR, GŘ HZS