Oheň v pořekadlech českého lidu
Kdo chceš škody zbýti, nedej jiskře ohněm býti.

Oheň - dobrý sluha, ale zlý pán.

Posadil červeného kohouta na střechu. (zapálil)

Přilévá oleje do ohně. (dráždí v hádce)

Co tě nepálí, nehas.

Kdo daleko od ohně, nespálí se.

Vedle suchého hoří i syrové.

Kdo chce mýti oheň, musí i dým snášeti.

Z malé jiskry velký oheň bývá.

Hoří to jako za dušičky. (hoří to špatně)

Uhel žirý, přiložený k jiným, mrtvé obživuje.