Modlitba hasiče


Hasičská modlitba

Nechť kdekoliv ohěn vzplane,

já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů Pane,

dodej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce,matku,

která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím?

Požehnej Pane mé rodině

a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání

jsem jiným dal.

            Amen


                                       (Soukromý archiv VL a MM)Hasičská modlitba 2

Jmenuje se Bůh a vybírá si daň ...
Kdekoli plameny hněvem mluví ...
Dej mi sílu chránit život ...
Ať je jakýkoli jeho věk ...

Pomoz mi obejmout malé dítě ...
Dříve než bude příliš pozdě ...
Nebo zachránit starší osoby ...
Z hrůzy svého osudu ...

Umožni mi být ve střehu a slyšet slabé volání ...
Chci být rychlý a schopný ...
Dej mi sílu rozběhu ...
Chci naplnit své poslání ...

Dám nejlepší co ve mně je ...
Střežím každý svůj okamžik ...
Chráním vše, život - majetek ...

A jestliže podle osudu ...
Já ztratím život svůj ...
Pak prosím požehnej rukou ochrannou ...
Mé ženě a dětem mým.


                                       (Soukromý archiv VL a MM)