Deset přikázání mezilidských vztahů


  1. Mluvte na lidi. Není nic hezčího než radostný pozdrav.

  2. Usmívejte se. Mračení vyžaduje sedmdesát svalů a úsměv jen čtrnáct.

  3. Říkejte lidem jménem. Je to osobní a přátelské.

  4. Buďte nápomocni a přátelští. Získáte si úctu a oddanost.

  5. Buďte srdeční. Ukažte, že to, co děláte, vám činí radost.

  6. Mějte opravdový zájem o lidi. Každý je hodnotný.

  7. Nešetřete chválou a oceňováním. Buďte opatrní při kritizování.

  8. Buďte si vědomi pocitů druhých. Nezraňujte je.

  9. Buďte připraveni poskytnout službu. V životě se nejvíc počítá, co uděláme pro druhé.

  10. Nešetřete humorem, trpělivostí a pokorou. Budete mnohonásobně odměněni.


Z knihy Evy Rheinwaldové, Ph.d. - "Jak dosáhnout úspěchu v profesním i soukromém životě"

Co říkáte?
Není to tak moc, že?