Hodnota úsměvu
Pamatujte si, že:
  1. úsměv nestojí nic a přináší mnoho

  2. obohacuje toho, kdo jej přijimá, aniž by ochuzovalo toho, který ho dává

  3. trvá jen chviličku, ale vzpomínka na něj je někdy věčná

  4. nikdo není tak bohatý, aby se bez něj neobešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat

  5. úsměv přináší štěstí do domu, ve starostech je oporou, je citlivým znakem přátelství

  6. v únavě přináší odpočinek, ve znechucení a ve smutku je potěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem

  7. je dobré, že si ho není možné koupit, ani půjčit, protože má hodnotu chvíle, kdy se dává

… a kdybys někoho potkal a on neměl pro tebe úsměv i když na něj čekáš, buď velkodušný a obleč ho svým úsměvem ty, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé…