Hasičská
Hasičská
Br. Bílek, Lomnice nad Popelkou

Hasiči jsou
vždycky hodní hoši,
srdce dobré mají,
když někde hoří
v dešti nebo bouři
k ohni pospíchají.

Pospíchají
aby zachránili
bližního majetek,
chopí se hned práce
a jde všechno hladce
by nenastal zmatek.

By nenastal zmatek
a pláč dětí,
nebo žen kvílení,
nikdy se nebojí -
statečně vždy hájí
až do chvíle poslední.
Do poslední chvíle,
bez oddechu
s láskou vždy pracuje
jako hasič pravý,
nešetři ni zdraví,
i život nasazuje.

Nasazuje
pro svého bližního
jakož pro svou otčinu,
tak se mnohdy stává,
že potom nechává
opuštěnou rodinu.

Opuštěná rodina
vždy s úctou
na otce vzpomíná,
neb zemřel pro bližního
pro přítele svého -
jako pravý hrdina.

Citace z almanachu:
Na pomoc
Věstník Podkrkonošské župní hasičské jednoty č. 29.
Ročník XIV. číslo 1.: