Hasičský sliby       Při nehynoucí památce těch,
              Kteří splnili hasičský slib
                     Účinným plněním hesla,,Na pomoc!"

       A těch,kteří položili životy
              Své době nesvobody,
                     Za lepší příštích budoucích,

       Skládáme a obnovujeme hasičský slib
              Pevně rozhodnuti,že i my vykonáme
                     Vše ve prospěch republiky a jejího lidu
Vstupujíce do sboru skládáme členský slib, jimž zavazujeme se a slibujeme věrnost, úctu a lásku naší České republice i jejímu zákonnému představiteli.
Slibujeme obecním představitelům a obecní samosprávě o všechny věci nám k potíraní ohně svěřené se věcně starali jako o majetek vlastní.
Slibujeme místnímu i okolnímu obyvatelstvu při živelních pohromách ohně, povodně i úrazu nejrychlejší pomoc a podporu s naložením zdraví i života poskytnout majetek,jeho životy chránit bez ohledu na rozdílné svazky, náboženskou národní a politickou příslušnost.
Slibujeme svému zvolenému náčelníkovi i jiným činovníkům sborovým dochvilnost a vzornou kázeň zachovat je ve všech případech podporovat ku cti sboru a hasičstva vůbec.
Slibujeme pěstovat mezi sebou a občany bratrskou lásku k bližním, obci, národu a celé vlasti.
Slibujeme podrobit se zákonným nařízením i nařízením í organizačním usnesením výboru sborového, župního Moravsko zemské jednoty hasičské a svazu československého hasičstva.
Na důkaz dobrovolně přijatého a dnes složeného slibu pronášíme slovo ,,SLIBUJEME ¨
A v tomto slibu chceme jako čestní mužové stát vždycky.

Přijatí noví členové opakují slovo slibujeme,načež starosta jde,(jeli jich více k řadě přistouplých, za ním náčelník a přijímají podáním ruky potvrzení slibu) Skládá - li slib méně členů,jdou tito ke starostovi a náčelníkovi sboru, jemuž podají ruku se slovem slibuji.

                            Doslovný přepis Hasičský věstník 1932 č.5