Hasičský slibSlibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

Slibujeme, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plnit jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

Tak slibujeme!

(Kniha slibu, vydána v r. 1948, k 30. výročí vzniku ČSR)
"Přijímám povinnosti instruktora mládeže a slibuji,
že povedu mladé členy k naplňování hasičských zásad."


Tak slibujeme!

(Slib absolventů LŠ v Jánských Koupelích)