Hasičská hesla


Hasičství

Na zdar hasičstvu!

Hasičství zdar - požárům zmar!

Rozlícenému živlu zmar, statnému sboru zdar!

Hasičství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje!

Bohu a vlasti služ, hasičství se věnuj!

I v hasičství spočívá síla národa.

Mladistvé sbory - nadějný dorost.

Se zápalem v srdci k dobru věci hasičské.

Nechť mohutní kmen českého hasičstva!

Sláva Vám stateční bojovníci v míru.

My hasíme i co nás nepálí.

Co Čech, to hasič!

Se ztrátou majetku chabost mysli svorně kráčí.

Kdo statek ochraňuje rodinný, hold vlasti projevuje povinný.

Kam se oheň mocně vtírá, nechť jej hasič statně stírá!

Kroťme oheň opatrujme, službě své jej podřizujme!

Zlé has, dobré povznášej!

Před zlobou nás, Bože, ostříhej i před ohněm střechy; k dlouhým věkům uchovej všechny věrné Čechy!

Kdo čech, ten hasič statečný, je vždycky moje heslo; kéž by Vám, bratři předrazí, jen samé štěstí neslo!

Kéž hasičem se zove každý Čech, pak sprostíme se snadno útrap všech!

Sloužíme-li Bohu, vlasti, národu, služme také věrně svému praporu!

Živly jen a síla jejich odvěká, nechť se svíjí v moci člověka.

Vždy statně vzdorujte požáru, svým bližním k blahu, obci ku zdaru.

Sobě ke cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě.


                                       (Soukromý archiv VL a MM)Bdělost

Ať den či noc, buď jedno nám, na stráži stůjme bdělí!

Jen každý v hrdém plápolu zhub kletou spánku chmůru!

Vždy na stráži! A vždycky celý muž buď každý z nás!

Střezme majetku, toť nejstálejší snah národů podklad!

V národním majetku zárodek síly naší.

V bezpečném majetku hledejme záchranu.

Střežený majetek vlastenectví nejhlubší základ.

Při velké zkáze majetku též velká národa bolest.

Prahů svých obhajme pro lepší budoucích!

Hltavý plamen, jak hrabivý nepřítel, bdělosti stálé vyžaduje.

V bezpečnosti základ míru, blaženosti.

Kde není bezpečnosti, tam mír hyne.

Veliké bdělosti jest nám zapotřebí.

Bdělost přítomná pojistí nejlépe vlasti rozkvět.

Práva bdícím, ne spícím slouží.

Nezhasl národ, nezhaslo nebezpečí: na stráži stůjme!

Jest třeba, všichni bychom bděli, by důstojně žil v středu lidstva Čech.

Hasičstva velký tábor náš-majetku i vlasti věrná stráž.

Matce vlasti ku ochraně naše bdělá stráž.

Přitomné věci opatruj, o budoucí pečuj!

Střízlivi buďtež a bděte!

Kdo jste, druzi, vzhůru, všichni k stráži, než se zlého živle opováží.

Na stráži stůjte bděle ve dne, v noci. Obci své a bližnímu k ochraně (pomoci).


                                       (Soukromý archiv VL a MM)Cnost

Cnost jako slunce se třpytí.

Raději umříti, nežli se poskvrniti.

Čistý buď jako světlo.

V mládí cnost zasetá do srdce, zaseta hluboce, přináší ve stáří sladké ovoce.

Nejkrásnější nade vše cnosti cnost, jež vlastní cnost ukrývá.

I v hasičství spočívá síla národa.

Mladistvé sbory -nadějný dorost.

Se zápalem v srdci k dobru věci hasičské.

Nechť mohutní kmen českého hasičstva!

Sláva Vám stateční bojovníci v míru.

My hasíme i co nás nepálí.

Co Čech, to hasič!

Se ztrátou majetku chabost mysli svorně kráčí.

Kdo statek ochraňuje rodinný, hold vlasti projevuje povinný.

Kam se oheň mocně vtírá, nechť jej hasič statně stírá!

Kroťme oheň opatrujme, službě své jej podřizujme!

Zlé has, dobré povznášej!

Před zlobou nás, Bože, ostříhej i před ohněm střechy; k dlouhým věkům uchovej všechny věrné Čechy!

Kdo čech, ten hasič statečný, je vždycky moje heslo; kéž by Vám, bratři předrazí, jen samé štěstí neslo!

Kéž hasičem se zove každý Čech, pak sprostíme se snadno útrap všech!

Sloužíme-li Bohu, vlasti, národu, služme také věrně svému praporu!

Živly jen a síla jejich odvěká, nechť se svíjí v moci člověka.

Vždy statně vzdorujte požáru, svým bližním k blahu, obci ku zdaru.

Sobě ke cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě.


                                       (Soukromý archiv VL a MM)Cnost

Cvik budí obratnost, obratnost budí důvěru.

Cvičení a zkušení skýtá umění.

Vlastní zkušenost jest moudrost.

Neslužme tak velikosti sil, jako hbitosti.

Tělo cvič, ducha uč.


                                       (Soukromý archiv VL a MM)Čest

Bůh a čest náš klenot jest.

Dokud v srdci čest a víra, neosiří otčina.

Za čest a právo, za drahé statky vesele vpřed.

Čest a vlast.


                                       (Soukromý archiv VL a MM)