Baseň Bratrství


Bratrství
(Svatopluk Čech)

Odhoďme ten kalich žluči,
z něhož moru dech se chví,
něchtať kolem jasně zvučí
svatý pohár bratrství.

Nechtěj nikdo po své hlavě
všechny v jeden útvar skout,
dokud národ bují dravě,
různo kypí žití proud.

Jdeme-li jen k témuž cíli,
vznět-li stejným srdcem chví,
však se najdem v pravou chvíli
pod jedinou korouhví.

Cit a rozum dejte zbraně,
jimiž druhu čelí druh,
zlému záští, vzteklé haně,
hraďme cestu v český kruh.

Kdo chceš hasit bratrů sváry,
očisť lásky vlastní hruď,
utlum v sobě zlobné žánry,
sám vždy snášenlivý buď.

Odhoď trpký kalich žluči,
z něhož moru dech se chví,
nechať jasně kolem zvučí,
svatý pohár bratrství!

Citace z knihy:
Fr. Chládek
Proslovy - příručka vzdělavatelů hasič. sborů I. část,1926
Vydal Fr. Chládek, vzděl. Vl. župy, Věncov, p. Jimramov. Nákladem vlastním