Básně s hasičským textem
Naše řady.
Bohumil Šťastný

Jsou naše řady z lidí všech,
tak různých stran a věků,
však práce jedna, život v nich
jsou plny lásky, vděku.

Nás láska do nich zvolala
a bratrstvím jsou spjaty,
kdo do smrti v nich setrval,
je člověk věru zlatý.

Citace z almanachu:
Na pomoc
Věstník Podkrkonošské župní hasičské jednoty č. 29.
Ročník XIII. číslo 4.:Sladký úděl.
Bohumil Šťastný

Býti k boji připraven
a na stráži býti,
je tím sladkým údělem
hasičova žití.

Věrně státi po boku
těm, co v pláči lkají,
je radosti pro srdce,
která soucit znají.

Citace z almanachu:
Na pomoc
Věstník Podkrkonošské župní hasičské jednoty č. 29.
Ročník XIII. číslo 5-6.:Buďme pevni.
J. Mach

Buďme pevni, jak ta skála v moři
vzdorující vlnám ve příboji;
náš cíl je jasný, jak plamen hoří
a vždy čestni buďme ve života boji.

Když neštěstí nás volá k povinnosti,
tu ku pomoci spějme s druhem druh;
pevný duch i lásku v srdci hostí
jak velí náš starý, dobrý Bůh.

My nestavíme žádné velké plány,
ani nechcem býti falešnými proroky,
my žádnému nechceme býti pány,
ale také nechcem býti otroky.

Citace z almanachu:
Na pomoc
Věstník Podkrkonošské župní hasičské jednoty č. 29.
Ročník XIV. číslo 1.:Hasičská báseň

Hasiči jedou!
Hoří!
Hasiči jedou,
stříkačku vezou!
Mají přilby, žebříky,
háky, smyčky, košíky.
Hasiči jedou!

Hoří!
Trubka zavolá,
oheň plápolá!
Hasiči již spěchají,
na stříkačku sedají.
Trubka zavolá!

Hoří!
Žáru nedbají,
pilně stříkají.
Oheň již uhasili,
jmění, život spasili
žáru nedbají.

Nazpět!
Hasiči milí
již se vrátili!
Až já budu velký sám,
k hasičům se také dám.
Hasiči milí!

Soukromý archiv VL a MMHasičská báseň 2

Nad krajinou žírnou bouře děsná.
Blesky činí na mžik z noci den.
Hromu rachot budí lidi ze sna
a hlásného trubka volá ven.

Bouře tichne, už jen v dálce hřímá...
však obec tone v záři rudé.
"Mé dítě - tam - na postýlce dřímá
a uhoří - to stračné bude !"

Zástup němý tázavě se dívá
Aj hasič po řebři již stoupá
chvíle věčná, radostná i tklivá -
máť na rukou již dítě houpá.
"Jak odměním se tobě - a Vám všem -
za své drahé dítě jediné ?"

"Nežádám mzdy, neboť vykonal jsem,
co každému z nás je povinné!"

Soukromý archiv VL a MM