Výsledky anket
Vyhodnocení ankety
Jste pro, aby rozhodčí mohli nosit krátké kalhoty (doplnit vycházkový stejnokroj)?
ANO 38 hlasů
NE 24 hlasů
Anketa uzavřena 1.11.2010